ERİŞKİN - JUGULAR - İki lümenli

REF NO

KATALOG NO

UBB NO

ETİKET ADI

T-22350

T-HD-21215J

8698845034162

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 12 FR 15 CM

T-22351

T-HD-21216J

8698845034179

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 12 FR 16 CM

T-22352

T-HD-21220J

8698845034186

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 12 FR 20 CM

T-22353

T-HD-21221J

8698845034193

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 12 FR 21 CM

 

 

 

 

T-22354

T-HD-21415J

8698845034209

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 14 FR 15 CM

T-22355

T-HD-21416J

8698845034216

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 14 FR 16 CM

T-22356

T-HD-21420J

8698845034223

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 14 FR 20 CM

T-22357

T-HD-21421J

8698845034230

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR İKİ LÜMENLİ 14 FR 21 CM