PEDİATRİK - SUBCLAVIAN - İki lümenli

REF NO

KATALOG NO

UBB NO

ETİKET ADI

T-23000

T-HD-20912S

8698845034056

HEMODİYALİZ KATETERİ SUBCLAVIAN İKİ LÜMENLİ 9 FR 12 CM

T-23001

T-HD-20915S

8698845034063

HEMODİYALİZ KATETERİ SUBCLAVIAN İKİ LÜMENLİ 9 FR 15 CM

T-23002

T-HD-20920S

8698845034070

HEMODİYALİZ KATETERİ SUBCLAVIAN İKİ LÜMENLİ 9 FR 20 CM