ERİŞKİN - JUGULAR BENTED - İki lümenli

REF NO

KATALOG NO

UBB NO

ETİKET ADI

T-22700

T-HD-211.515JB

8698845034247

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR BENTED İKİ LÜMENLİ 11.5 FR 15 CM

T-22701

T-HD-211.520JB

8698845034254

HEMODİYALİZ KATETERİ JUGULAR BENTED İKİ LÜMENLİ 11.5 FR 20 CM